آژیر آمپلی فایر AF-40

آژیر آمپلی فایر AF-40

قابل استفاده با برق و باتری 12 ولت اتومبیل

دارای جعبه فلزی

دارای دو نوع آژیر