آژیر آمپلی فایر برق و باطری

آژیر آپلی فایر برق و باطری

20 وات

قابل استفاده با برق و باطری اتومبیل

یک ورودی با کنترل تن صدا و آژیر