باند تک بلندگو حرفه ای کاپیتال

باند تک بلندگو حرفه ای کاپیتال

یک عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

16 اهم

بدنه چرمی

طرح اینترام

کاور