باند تک بلندگو تایوان شتان

باند تک بلندگو تایوان شتان

یک عدد بلندگو 400 وات کاپیتال

12 اینچ

8 اهم

بدنه چرمی

طرح هلالی

کاور