باند ستونی

باند ستونی

دو بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

سه بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

چهار بلندگو،بدنه فلزی مچینگ دار ،دیواری،سر و ته پلاستیکی ضد آب

بلندگوی سقفی- فلزی- توکار رو روکار مچینگ دارهواکشی 509

بلندگوی سقفی (هالوژنی)،ستونی آلومینیومی،ستون پلاستیکی