باند دو بلندگوحرفه اي كاپيتال

بلندگو400 وات کاپیتال اصل 12 اینچ و یک عدد بلندگوی شتان 12 اینچ