بوق شیپورری 16 اينچ

16 اينچ ، كتابي، ABS فشرده نشكن،رنگ طوسي و مشكي